[konte_empty_space height=”150px” height_xs=”60px”]

Vi säkerställer infrastrukturen i norr

[konte_empty_space height=”50px” height_xs=”60px”]

Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB startades 2008, men vi har mångårig yrkeserfarenhet inom skogsbruk, elkraft och infrastruktur. Vår specialitet är infrastrukturprojekt inom järnväg, väg och elkraft där vår kompetens i form av beredning, intrångsvärdering, administration och projektledning är efterfrågad.

Vi har erfarenhet av att vistas i Trafikverkets spårområde. Arbete som skydds- och säkerhetsledare, informatör råd och skydd, tillsyningsman (TSM), drift- och underhållsbesiktningar med helikopter, EBR elektriker, med mera. All fältpersonal har elsäkerhetsutbildning (ESA).

Vi jobbar även inom områden som fastighetsvärdering, fjärranalys, mätning och övriga skogliga inventeringar.

[konte_empty_space height=”100px” height_xs=”60px”]
[konte_banner scheme=”light” button_text=”Läs mer” image=”1795″ link=”url:%2Ftjanster%2F|title:Privat||”]Tjänster[/konte_banner]
[konte_banner scheme=”light” button_text=”Läs mer” image=”1785″ link=”url:%2Fsok-jobb%2F|title:S%C3%B6k%20Jobb||”]Sök jobb[/konte_banner]
[konte_banner scheme=”light” button_text=”Läs mer” image=”1766″ link=”url:%2Fom-oss%2F|title:Om%20oss||”]Om oss[/konte_banner]
[konte_banner scheme=”light” button_text=”Läs mer” image=”1797″ link=”url:%2Fkontakt%2F|title:Kontakta%20oss||”]Kontakta oss[/konte_banner]

SKK AB

Skogs & Kraftkonsulterna i Norr AB