Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB (SKKAB) är ett konsultföretag med säte i Boden med för närvarande tretton helårsanställda, mellan fem och sju projektanställda samt inhyrda konsulter i olika projekt.

Företaget grundades 2008 av Jörgen Brännvall som har sin bakgrund i konsultbranschen sen 1997. Utvecklingen har varit från ett enmansföretag till ett medelstort konsultföretag i Norrbotten med tolv heltidsanställda och en omsättning på ca 22 m kr 2016. Målsättningen är att årligen vidareutbilda medarbetare inom de teknikgrenar vi är verksamma inom och vid behov rekrytera ny personal.

Vi har ett internt traineeprogram där vi vidareutvecklar våra medarbetare dels genom intern kompetens och även med hjälp av externa utbildningar.

Vår vision är att vara ett respekterat kunskapsföretag inom teknik och miljö.

SKKAB:s affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en decentraliserad och kundnära organisation. Det är den enskilde konsulten som är navet i verksamheten och det är individen som genom sitt arbete och förhållningssätt omvandlar företagets samlade kunskap, erfarenhet och kreativitet till konkret nytta för kunden.

SKKAB ska etablera sin position som ett respekterat kunskapsföretag inom teknik och miljö genom att vidareutveckla affärsenheter och medarbetare. All utveckling och expansion ska genomföras med strikta krav på lönsamhet vilket leder till en trygg och långvarig kundrelation.